Xylanh thủy lực sau thời gian sử dụng sẽ bị lão hóa phốt gây rò rỉ dầu, mất áp hoặc không hoạt động được, ta phải tiến hành sửa chữa.

Chúng tôi sẽ thay phốt cho xylanh theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.

Phục hồi các vị trí hư hỏng của xylanh, như thay ồng xylanh, mạ ty xylanh, sửa chữa piston và thay bạc dẫn hướng.