Bộ làm mát dầu là thiết bị nhằm duy trì nhiệt độ dầu của hệ thống luôn ở mức ổn định, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trước nhằm đảm bảo độ chính xác gia công, và tuổi thọ của thiết bị.

Sửa chữa bộ làm mát dầu Daikin oil cooling unit

AKZ 148, AKZ 328, AKZ 438, AKZJ 188, AKZJ 358, AKZJ 458

Sửa chữa các lỗi Alarm list: A6, E1, E3, E5, E6, E9, EH, EJ, H1, FE, FH, JE, JH, J3, J5, J6, L0, LC, P3, P4, U0, U1, U2, U9, UH.