Trục chính máy CNC Moriseiki có thể quay với tốc độ trên 20,000 vòng/ phút, để đảm bảo nhiệt độ xung quanh trục không bị vượt giới hạn trên máy có lắp bộ làm mát dầu tuần hoàn bên trong trục chính. Bộ làm mát của hãng Daikin hoặc Kanto SeikiBộ làm mát dầu Daikin oil cooling unit AKZ 328Bộ làm mát dầu Daikin oil cooling unit AKZ 438-CT-D181-L01